Missie, visie en cultuur


TransTec is een vervoerkundig adviesbureau met verstand van en hart voor het openbaar vervoer. TransTec biedt kennis, onderzoek, advies en ondersteuning aan overheden, vervoerbedrijven en instellingen. Vanuit onze expertise komen we tot integrale vervoeroplossingen die werken in de praktijk. Daarbij is altijd oog voor de betekenis van oplossingen voor de reiziger én de samenleving.
 

Beter OV

TransTec adviseert haar klanten met hoogwaardige vervoerkundige kennis en OV-expertise. Met haar adviezen versterkt TransTec de positie van haar opdrachtgevers in het complexe krachtenveld in de wereld van het openbaar vervoer. Op deze manier werkt TransTec aan een beter OV.

Integraal vervoerkundige aanpak

TransTec gelooft dat het Openbaar Vervoer in Nederland beter wordt door het toepassen van vervoerconcepten die vanuit multidisciplinaire kennisgebieden tot stand zijn gekomen. De vervoerplannen en adviezen van TransTec kenmerken zich door een integraal perspectief en een duidelijk vakinhoudelijke pragmatiek. Zo zet TransTec gespecialiseerde kennis effectief in voor concreet resultaat in de praktijk.

Kernwaarden

TransTec heeft de volgende kernwaarden hoog in het vaandel staan: vakmanschap, passie en betrokkenheid, enthousiasme, respect en integriteit. 

 

•     TransTec staat voor vakmanschap en beschikt over hoogwaardige kennis en vaardigheden.

•     TransTec heeft passie en is betrokken en zet een stap verder waar een ander stopt.

•     TransTec is enthousiast, waardoor positief meegedacht wordt en opdrachtgevers geïnspireerd en verrast worden. 

•     TransTec toont respect voor andermans ideeën en wensen en begrijpt standpunten en situaties.

•     TransTec werkt integer, geeft adequaat en zorgvuldig advies en neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen.