Samenwerking

TransTec werkt in veel projecten samen met andere adviseurs. Met Royal HaskoningDHV zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk van elkaars kennis en kunde gebruik te maken.

In veel projecten werken we samen met andere adviseurs. Dat gaat altijd in goede harmonie en leidt veelal tot optimaal resultaat door verschillende achtergronden en specialiteiten.