Projecten - Transtec

Wayfinding II - Provincie Noord-Holland & Stadsregio Amsterdam

Door project 'Wayfinding' gemakkelijk je weg vinden in het OV.

> > >
Masterclass Concessiebeheer - Diverse opdrachtgevers

TransTec leidt professionals op

> > >
UITP Training Programme Public Transport Managers

TransTec heeft een internationale blik en ervaring.  

> > >
Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) - APPM

TransTec en de betrokkenheid bij GOVI.

> > >
Concessiebeheer - BRU, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland

TransTec beheert diverse concessies voor verschillende opdrachtgevers.

> > >
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Ondersteuning bij inschrijving Zuid-Holland Noord 

De provincie Zuid-Holland heeft in 2012 de concessie voor het busvervoer in Zuid-Holland Noord, ingaande 9 december 2012, aanbesteedt. In opdracht van vervoerbedrijf Arriva heeft TransTec een belangrijke bijdrage geleverd aan het vervoerplan als onderdeel van de inschrijving.  In het vervoerplan is een consequente keuze gemaakt voor het bundelen en strekken van lijnen. Zo is een helder netwerk ontstaan met snelle en frequente verbindingen vanuit de regio naar belangrijke bestemmingen en overstappunten. Bij het ontwikkelen van dit netwerk is de OV-visie van de regio Holland-Rijnland als uitgangspunt gehanteerd. Arriva heeft de aanbesteding gewonnen en het vervoerplan is in de praktijk geïmplenteerd. Ook na gunning was TransTec beschikbaar voor advies over de implementatie van specifieke onderdelen van het vervoerplan.

 

Arriva, 2011 - 2012

Evaluatie gratis OV voor 65-plussers in Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in navolging van de gemeente Den Haag gratis openbaar vervoer aangeboden aan inwoners van 65 jaar en ouder die in het bezit zijn van een Ooievaarpas. De Ooievaarpas is beschikbaar voor mensen met een laag inkomen en biedt (korting) aan op diverse voorzieningen in de Haagse regio. TransTec heeft de proef geëvalueerd. Door het gratis aanbieden van openbaar vervoer is de helft van de doelgroep hiervan meer gebruik gaan maken. Dit zijn reizen die eerder per auto of per fiets werden gemaakt. Een kwart van de nieuwe OV reizen betrof nieuwe reizen. 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2009

Tarieven in het tijdperk van decentralisatie en ov-chipkaart

KPVV heeft TransTec en twee andere adviesbureaus verzocht om hun visie te geven op klantvriendelijke tarieven voor wanneer de decentralisatie van de tariefbevoegdheid en invoering van de ov-chipkaart volledig voltooid zijn. In de TransTec bijdrage ligt een sterke focus op corrigeren van tekortkomingen van het huidige chipkaart(tarief)systeem, tariefintegratie en het benodigde institutionele kader om tariefintegratie mogelijk te maken. KPVV maakt in 2011 een synthese van de aangedragen ideeën en formuleert tariefaanbevelingen voor het Rijk en voor de decentrale overheden. 

 

KPVV, 2010 – 2011

Ondersteuning in concessiebeheer en aanbesteding

Ondersteuning van de provincie bij zowel de aanbesteding als bij het beheer van OV-concessies. Dat gebeurt op strategisch en op operationeel niveau. De provincie staat voor de opgave om tijdens de lopende concessie op een maatschappelijke aanvaardbare wijze bezuinigingen door te voeren, in onderhandelingen met de zittende vervoerder. Vanuit dit proces wordt vervolgens de volgende aanbesteding opgestart. Voor het beheerproces hebben wij nieuwe beleidskaders ontwikkeld. Door dit in wisselwerking te doen met gemeenten, reizigers en andere stakeholders, is hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak weten te verkregen. 

 

Provincie Noord-Holland, 2011-2013

HOV-plus Almere

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aan het onderzoeken of er alternatieven voor de IJmeerverbinding mogelijk zijn, zonder de gewenste kwaliteit van de openbaar vervoerverbinding met de nieuw te bouwen stadsdelen Almere Pampus en Almere Oosterwolde al te zeer aan te tasten. Daarvoor is de HOV-plus voorgesteld; een overtreffende stap van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. TransTec is gevraagd om de HOV-plus te ontwerpen, de inpassing te onderzoeken en de exploitatiemodellen te berekenen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gehanteerd bij een MKBA-berekening waar alle mogelijkheden rond de IJmeerverbinding en de alternatieven tegen elkaar worden afgewogen. Het onderzoek is afgerond met een mogelijke inpassing binnen het nieuw te bouwen en het bestaande Almere, en een berekening van alle exploitatie-aspecten van deze verbinding. Voor het tekenen en berekenen van de infrastructuur voor de HOV-plus heeft TransTec samengewerkt met Oranjewoud uit Almere.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012