Projecten - Transtec

Wayfinding II - Provincie Noord-Holland & Stadsregio Amsterdam

Door project 'Wayfinding' gemakkelijk je weg vinden in het OV.

> > >
Masterclass Concessiebeheer - Diverse opdrachtgevers

TransTec leidt professionals op

> > >
UITP Training Programme Public Transport Managers

TransTec heeft een internationale blik en ervaring.  

> > >
Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) - APPM

TransTec en de betrokkenheid bij GOVI.

> > >
Concessiebeheer - BRU, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland

TransTec beheert diverse concessies voor verschillende opdrachtgevers.

> > >
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Vervoerkundige ondersteuning bij aanbieding concessie ZOWAD 

De provincie Fryslân heeft in 2015 een aanbesteding uitgeschreven voor het openbaar vervoer van tot 2020. De nieuwe concessie omvat het busvervoer in Zuidoost Friesland en Vlieland, Terschelling en Ameland. In opdracht van een vervoerder heeft TransTec meegewerkt aan het maken van een aanbieding. De nadruk lag daarbij op het maken van een efficiënt en aantrekkelijk vervoerplan uitgaande van de besteksvoorwaarden en doelstellingen van de provincie Fryslân. De nieuwe concessie gaat 11 december 2016 in.

Aanbesteding regionale treindiensten Overijssel en Twente

De provincie Overijssel is in 2014 gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de treindiensten Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede. Samen met meden concessieverlener Twente wil men komen tot een forse kwaliteitsverbetering, onder andere door elektrificatie van beide baanvakken. 

 

Bij start van de nieuwe concessie in december 2017 moeten de infrastructurele verbeteringen gerealiseerd zijn. In het PvE en de overige aanbestedingsdocumenten is dit dan ook een uitgangspunt.

 

Halverwege het aanbestedingstraject heeft de provincie Overijssel TransTec gevraagd om te ondersteunen bij het afronden van de op te stellen aanbestedingsdocumenten. Het betrof met name het PvE en de aanbestedingsleidraad. Daarnaast heeft TransTec de overige aanbestedingsdocumenten gereviewd.

 

30 oktober 2014 is het bestek gepubliceerd. TransTec blijft betrokken bij de verdere stappen van deze aanbesteding.

 

Provincie Overijssel, 2014-2015

Marktonderzoek tegenspits

TransTec heeft in opdracht van gemeente Almere als deelnemer in het Marketingbureau regio Amsterdam een marktonderzoek uitgevoerd naar het potentieel van marketingacties gericht op de tegenspits in de Metropoolregio Amsterdam. Het OV in de Metropoolregio Amsterdam is sterk gericht vanuit de regio op Amsterdam. Vervoerstromen zijn daardoor eenzijdig van aard. Bussen in de tegenspitsrichting zijn daardoor niet gevuld of rijden als lege materieelrit. Er is daarom ruimte binnen het huidige vervoeraanbod voor groei van het aantal reizigers. TransTec geeft met behulp van marktonderzoek inzicht in het marktpotentieel in de tegenspits en de effectiviteit van marketingacties. Uitkomsten van het marktonderzoek helpen om de focus te bepalen van marketingacties vanaf 2015.

 

Gemeente Almere en Marketingbureau regio Amsterdam, 2015

Evaluatie Sociale Veiligheid in het OV

De Minister van Infrastructuur en Milieu moet de Tweede Kamer periodiek inzicht geven in de effecten van het gevoerde beleid. In de door TransTec uitgevoerde beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 15, viel sociale veiligheid in het openbaar vervoer buiten de scope van het onderzoek. TransTec heeft de beleidsevaluatie sociale veiligheid in de bus, tram en metro separaat uitgevoerd. 

 

De onderzochte effecten betreffen enerzijds de doelmatigheid en anderzijds de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Doeltreffendheid van beleid is de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd. Doelmatigheid van beleid is de relatie tussen de effecten en de kosten van het beleid. De periode waar TransTec onderzoek naar gedaan heeft is 2006-2014. Daarnaast heeft TransTec vooruit gekeken naar de toekomst en zijn er aanbevelingen gedaan.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014-2015

 

Reisgedrag regiotaxi

Provincie Noord-Holland heeft de ambitie dat elke inwoner toegang heeft tot een vorm van openbaar vervoer. De regiotaxi is vraagafhankelijk openbaar vervoer van deur tot deur en is in het leven geroepen om in gebieden waar geen regulier openbaar vervoer is, toch vervoer aan te bieden. TransTec voert in opdracht van de provincie Noord-Holland een analyse uit naar de het reisgedrag van reizigers die gebruik maken van de regiotaxi in Noord-Kennemerland. De uitkomst van het onderzoek geeft inzicht in de eventuele witte vlekken in het OV-netwerk en de alternatieven die reizigers uit de regiotaxi hebben.

 

Provincie Noord-Holland, 2015