Projecten - Transtec

Wayfinding II - Provincie Noord-Holland & Stadsregio Amsterdam

Door project 'Wayfinding' gemakkelijk je weg vinden in het OV.

> > >
Masterclass Concessiebeheer - Diverse opdrachtgevers

TransTec leidt professionals op

> > >
UITP Training Programme Public Transport Managers

TransTec heeft een internationale blik en ervaring.  

> > >
Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) - APPM

TransTec en de betrokkenheid bij GOVI.

> > >
Concessiebeheer - BRU, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland

TransTec beheert diverse concessies voor verschillende opdrachtgevers.

> > >
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Implementatie OV-visie Flevoland

Op 17 december 2014 heeft provinciale staten van Flevoland de OV-visie Flevoland 2014-2024 vastgesteld. Middels de OV-visie wil de provincie de mobiliteit in het komende decennium voor de inwoners en bezoekers van Flevoland garanderen. Vanwege diverse ontwikkelingen van financiële, demografische en vervoerkundige aard vergt dit bijsturing in het huidige voorzieningenniveau. De OV-visie geeft daar richting voor aan. De volgende stap is om de OV-visie te concretiseren en vervolgens te implementeren. TransTec ondersteunt Flevoland hierbij. 

 

Een belangrijk onderdeel van het Implementatieplan is de procesbeschrijving. Op welke wijze komen we tot een toekomstvast OV-systeem. De provincie Flevoland kiest er voor om samen met de stakeholders de OV-visie te implementeren. Bij het opstellen van de OV-visie is daar goede ervaring mee opgedaan.

 

Provincie Flevoland, 2015-2016

Vervoervraag in kleine kernen Haarlemmermeer

Stadsregio Amsterdam zal het openbaar vervoer in de concessie Amstel- en Meerlanden eind 2017 opnieuw aanbesteden. Wel denkbaar is dat de ontwikkelvrijheid die de vervoerder in de aanbesteding zal krijgen, zal leiden tot meer aandacht voor de zogenaamde sterke vervoerassen en een afname van openbaar vervoer in en naar de kleine woonkernen. De gemeente Haarlemmermeer hecht eraan inzicht te krijgen in de vervoervraag en de vervoermogelijkheden, om zo desgewenst invloed te kunnen uitoefenen op het PvE voor de nieuwe concessie. Daarnaast brengt zij graag de vervoervraag in de (lokale) samenleving in kaart. Potentiele initiatieven dienen daarbij in beeld gebracht te worden.

 

TransTec ondersteunt gemeente Haarlemmermeer hierbij met een analyse van OV-chipkaartdata, het uitzetten van een enquête onder lokale bewoners en de organisatie van een aantal sessie om de enquêteresultaten en potentiele initiatieven verder uit te diepen.  

 

Gemeente Haarlemmermeer, 2015-2016

Pilot 'Vervoer op maat' op Texel

TransTec ondersteunt de Provincie Noord-Holland met de pilot 'Vervoer op maat' op Texel. De pilot houdt in dat vaste buslijnen worden vervangen door kleine busjes die niet volgens dienstregeling rijden, maar een uur tevoren per telefoon, website of app gereserveerd worden bij de regiecentrale door de reiziger. De regiecentrale stuurt vervolgens de voertuigen aan , combineert ritten en bepaalt de route. De busjes rijden niet van deur tot deur, maar van haltepaal tot haltepaal. Elke Texelaar heeft echter binnen ongeveer 500 meter een haltepaal. In  de pilot wordt de OV-chipkaart afgeschaft en een vlak-tarief ingevoerd van € 3,- per rit. Alles in het project is gericht op eenvoud en gemak, in de hoop meer reizigers te trekken en dan vooral ook toeristen. Met 900.000 toeristen per jaar is daar een enorme, nu nog nauwelijks ontgonnen, marktpotentie. 

 

Provincie Noord-Holland, 2014-heden

 

Veiligheids- en doorstromingsanalyse medegebruik Uithoflijn 

De groei van reizigers tussen Utrecht Centraal en de Uithof is niet meer op te vangen met de inzet van bussen op lijn 12 en verschillende regionale buslijnen. De Uithoflijn als onderdeel van het HOV-netwerk in de regio biedt uitkomst, maar met het toelaten van wegvoertuigen zoals lijnbussen en hulpdiensten op de trambaan is nieuw voor Utrecht. Op de huidige SUNIJ-lijn bestond er tot voor kort slechts een klein stukje ‘straatspoor’ op het Stationsplein te Utrecht. Het beleid bij de ontwikkeling van de Uithoflijn is om uit veiligheidsredenen geen taxi’s tot de trambaan toe te laten tijdens de exploitatie. Naast verkeersveiligheid is ook de doorstroming op de busbanen van en naar het stationsgebied van belang. Het effect van het toelaten van taxi’s op deze doorstroming, waarmee rijtijden en betrouwbaarheid mogelijk onder druk komen te staan, dient te worden geanalyseerd. 

 

TransTec geeft in samenwerking met Grontmij een integraal advies over het medegebruik van de trambaan door taxi’s in het stationsgebied. Met behulp van dit advies kan de Stuurgroep Uithoflijn besluiten over de ontheffing van taxi’s op bus- en trambanen en de wijze waarop taxi’s taxistandplaatsen kunnen bereiken.

 

Projectorganisatie Uithoflijn, 2016

Concessiebeheer

Bij onder meer de gemeente Almere en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland ondersteunt TransTec bij het concessiebeheer. De werkzaamheden omvatten naast het dagelijkse beheer  en monitoring van de concessies ook de vervoerkundige ontwikkeling. Ook dragen wij bij aan het traject van aanbesteding tot implementatie. Daarmee biedt TransTec all-round concessiebeheerders met een brede ervaring die in staat zijn om de concessie met haar specifieke kenmerken in korte tijd eigen te maken. 

 

Diverse OV-autoriteiten, 2016