Veiligheids- en doorstromingsanalyse medegebruik Uithoflijn 

De groei van reizigers tussen Utrecht Centraal en de Uithof is niet meer op te vangen met de inzet van bussen op lijn 12 en verschillende regionale buslijnen. De Uithoflijn als onderdeel van het HOV-netwerk in de regio biedt uitkomst, maar met het toelaten van wegvoertuigen zoals lijnbussen en hulpdiensten op de trambaan is nieuw voor Utrecht. Op de huidige SUNIJ-lijn bestond er tot voor kort slechts een klein stukje ‘straatspoor’ op het Stationsplein te Utrecht. Het beleid bij de ontwikkeling van de Uithoflijn is om uit veiligheidsredenen geen taxi’s tot de trambaan toe te laten tijdens de exploitatie. Naast verkeersveiligheid is ook de doorstroming op de busbanen van en naar het stationsgebied van belang. Het effect van het toelaten van taxi’s op deze doorstroming, waarmee rijtijden en betrouwbaarheid mogelijk onder druk komen te staan, dient te worden geanalyseerd. 

 

TransTec geeft in samenwerking met Grontmij een integraal advies over het medegebruik van de trambaan door taxi’s in het stationsgebied. Met behulp van dit advies kan de Stuurgroep Uithoflijn besluiten over de ontheffing van taxi’s op bus- en trambanen en de wijze waarop taxi’s taxistandplaatsen kunnen bereiken.

 

Projectorganisatie Uithoflijn, 2016