Vervoervraag in kleine kernen Haarlemmermeer

Stadsregio Amsterdam zal het openbaar vervoer in de concessie Amstel- en Meerlanden eind 2017 opnieuw aanbesteden. Wel denkbaar is dat de ontwikkelvrijheid die de vervoerder in de aanbesteding zal krijgen, zal leiden tot meer aandacht voor de zogenaamde sterke vervoerassen en een afname van openbaar vervoer in en naar de kleine woonkernen. De gemeente Haarlemmermeer hecht eraan inzicht te krijgen in de vervoervraag en de vervoermogelijkheden, om zo desgewenst invloed te kunnen uitoefenen op het PvE voor de nieuwe concessie. Daarnaast brengt zij graag de vervoervraag in de (lokale) samenleving in kaart. Potentiele initiatieven dienen daarbij in beeld gebracht te worden.

 

TransTec ondersteunt gemeente Haarlemmermeer hierbij met een analyse van OV-chipkaartdata, het uitzetten van een enquête onder lokale bewoners en de organisatie van een aantal sessie om de enquêteresultaten en potentiele initiatieven verder uit te diepen.  

 

Gemeente Haarlemmermeer, 2015-2016