Implementatie OV-visie Flevoland

Op 17 december 2014 heeft provinciale staten van Flevoland de OV-visie Flevoland 2014-2024 vastgesteld. Middels de OV-visie wil de provincie de mobiliteit in het komende decennium voor de inwoners en bezoekers van Flevoland garanderen. Vanwege diverse ontwikkelingen van financiële, demografische en vervoerkundige aard vergt dit bijsturing in het huidige voorzieningenniveau. De OV-visie geeft daar richting voor aan. De volgende stap is om de OV-visie te concretiseren en vervolgens te implementeren. TransTec ondersteunt Flevoland hierbij. 

 

Een belangrijk onderdeel van het Implementatieplan is de procesbeschrijving. Op welke wijze komen we tot een toekomstvast OV-systeem. De provincie Flevoland kiest er voor om samen met de stakeholders de OV-visie te implementeren. Bij het opstellen van de OV-visie is daar goede ervaring mee opgedaan.

 

Provincie Flevoland, 2015-2016