Sturen op regelmaat

Over het algemeen sturen vervoerbedrijven op stiptheid. Het logistieke proces is zodanig ingericht dat alle voertuigen volgens dienstregeling rijden. Bij verstoringen richten de inspanningen zich op het zo snel mogelijk weer volgens dienstregeling rijden. OV-bedrijven stellen zich regelmatig de vraag of het niet zinvoller is om te sturen op regelmaat bij hoogfrequente lijnen. Voor RET serieus overweegt om hierop over te gaan, is het noodzakelijk dat de consequenties in kaart gebracht worden. TransTec heeft het ‘sturen op regelmaat’ bestudeerd in opdracht van RET. Daarbij is rekening gehouden met de consequenties voor de reiziger en het vervoerbedrijf. Ook is de meetwijze (KPI’s) en monitoring van sturen op regelmaat onderzocht. De bevindingen zijn in een eindrapportage uitgewerkt.

 

RET, 2015-2016