Kostenstructuur Buurtbussen

TransTec is gevraagd onderzoek te doen naar de kostenstructuur van buurtbussen in Nederland. Eén van de redenen hiervoor is de discussie rond het inzetten van vrijwilligers met een uitkering op de buurtbussen. Wanneer buurtbusprojecten voldoende winstgevend zouden zijn voor vervoerbedrijven, zou dit niet wenselijk zijn. 

 

TransTec heeft bij het inventariseren van de kosten en opbrengsten vervoerbedrijven, concessieverleners en buurtbuscomités betrokken. Na dataverzameling aan de hand van vragenlijsten en interviews is een rapportage met aanbevelingen samengesteld.

 

Provincie Gelderland, 2015-2016