Kostenkengetallen regionaal OV 2015

Provincies en vervoerregio’s organiseren OV per bus, metro, tram en regionale trein via aanbesteding van OV-concessies of onderhandse gunning. Het is daarbij belangrijk een zo goed mogelijk OV aangeboden tegen een acceptabele prijs. Publiek geld moet immers zo nuttig mogelijk worden ingezet. 

 

Overheden hebben daarvoor een goed inzicht in de verschillende kosten van het openbaar vervoer nodig. In 2005 schreef TransTec het rapport ‘Kostenkengetallen regionaal OV’, maar deze kennis is inmiddels verouderd. Om de databeschikbaarheid en informatievoorziening op gebied van openbaar vervoer te verbeteren heeft CROW-KpVV het rapport laten actualiseren. Het rapport geeft inzicht in de kosten van exploitatie, aanleg, beheer en onderhoud van openbaar vervoersystemen.

 

CROW-KpVV, 2015