OV-Visie Schiphol 2018-2028

Eind 2015 stelt Stadsregio Amsterdam de OV-visie Schiphol 2018-2028 vast. De OV-visie Schiphol geeft vervoerbedrijven houvast bij het opstellen van hun inschrijving voor de aanbesteding van de concessie Amstelland Meerlanden. Daarnaast heeft de OV-visie een functie bij het onderbouwen van infrastructurele projecten en biedt het de stakeholders op Schiphol duidelijkheid over de voorgenomen OV-ontwikkelingen. 

 

SRA heeft TransTec gevraagd om een vervoerstudie te verrichten ten behoeve van de OV-visie en om begeleiding te bieden bij het opstellen ervan. TransTec heeft een aantal varianten uitgewerkt en doorgerekend. Daarbij is o.a. rekening gehouden met lijnvoering, routes, frequenties, capaciteit, aantal reizigers, reizigersinkomsten en exploitatiekosten. Na een keuze voor een variant zijn de infrastructurele gevolgen getoetst en is de OV-visie Schiphol opgesteld.

 

Stadsregio Amsterdam, 2015