Inventarisatie R-net corridor Gouda - Schoonhoven

In Zuid-Holland wordt het programma R-net uitgevoerd, dat bestaat uit de implementatie van R-net  voor zowel trein- als busverbindingen. Voor de busverbindingen worden per corridor o.a. de haltes en reistijden op het niveau van de productformule R-net gebracht. 

 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft TransTec onderzocht of de corridor Gouda – Schoonhoven (lijn 197) qua doorstroming en qua haltes (aantal en locaties) voldoet aan de productformule van R-net. Op basis van dit onderzoek zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen om aan de eisen van de productformule te voldoen.

 

Provincie Zuid-Holland, 2015