Reisgedrag regiotaxi

Provincie Noord-Holland heeft de ambitie dat elke inwoner toegang heeft tot een vorm van openbaar vervoer. De regiotaxi is vraagafhankelijk openbaar vervoer van deur tot deur en is in het leven geroepen om in gebieden waar geen regulier openbaar vervoer is, toch vervoer aan te bieden. TransTec voert in opdracht van de provincie Noord-Holland een analyse uit naar de het reisgedrag van reizigers die gebruik maken van de regiotaxi in Noord-Kennemerland. De uitkomst van het onderzoek geeft inzicht in de eventuele witte vlekken in het OV-netwerk en de alternatieven die reizigers uit de regiotaxi hebben.

 

Provincie Noord-Holland, 2015