Evaluatie Sociale Veiligheid in het OV

De Minister van Infrastructuur en Milieu moet de Tweede Kamer periodiek inzicht geven in de effecten van het gevoerde beleid. In de door TransTec uitgevoerde beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 15, viel sociale veiligheid in het openbaar vervoer buiten de scope van het onderzoek. TransTec heeft de beleidsevaluatie sociale veiligheid in de bus, tram en metro separaat uitgevoerd. 

 

De onderzochte effecten betreffen enerzijds de doelmatigheid en anderzijds de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Doeltreffendheid van beleid is de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd. Doelmatigheid van beleid is de relatie tussen de effecten en de kosten van het beleid. De periode waar TransTec onderzoek naar gedaan heeft is 2006-2014. Daarnaast heeft TransTec vooruit gekeken naar de toekomst en zijn er aanbevelingen gedaan.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014-2015