Aanbesteding regionale treindiensten Overijssel en Twente

De provincie Overijssel is in 2014 gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de treindiensten Zwolle – Kampen en Zwolle – Enschede. Samen met meden concessieverlener Twente wil men komen tot een forse kwaliteitsverbetering, onder andere door elektrificatie van beide baanvakken. 

 

Bij start van de nieuwe concessie in december 2017 moeten de infrastructurele verbeteringen gerealiseerd zijn. In het PvE en de overige aanbestedingsdocumenten is dit dan ook een uitgangspunt.

 

Halverwege het aanbestedingstraject heeft de provincie Overijssel TransTec gevraagd om te ondersteunen bij het afronden van de op te stellen aanbestedingsdocumenten. Het betrof met name het PvE en de aanbestedingsleidraad. Daarnaast heeft TransTec de overige aanbestedingsdocumenten gereviewd.

 

30 oktober 2014 is het bestek gepubliceerd. TransTec blijft betrokken bij de verdere stappen van deze aanbesteding.

 

Provincie Overijssel, 2014-2015