Veiligheidsanalyse halte Vaartsche Rijn

In opdracht van de Projectorganisatie Uithoflijn heeft TransTec in het voorjaar van 2014 een veiligheidsanalyse uitgevoerd voor de halte Vaartsche Rijn, direct naast het treinstation Vaartsche Rijn en de spoorbaan van ProRail. Het doel was om een gefundeerde uitspraak te doen over de veiligheid van de halte. Daarbij ging het zowel om de eindsituatie, waarbij NS en de tram van het station respectievelijk de halte gebruik maken, als om de periode waarin er al wel treinen rijden, maar de bovenbouw van de halte nog in aanbouw is

Bij de veiligheidsanalyse is gekeken naar onder meer vluchtmogelijkheden, aanvalsmogelijkheden hulpdiensten, afhandeling van calamiteiten en aanrijdrisico’s. TransTec heeft binnen de uitgangspunten voor het definitief ontwerp aanbevelingen gedaan ten aanzien van protocollen, nader onderzoek, gebruik van de baan door hulpdiensten en trainingen en instructie van personeel.  De veiligheidsanalyse is afgestemd met de betrokken stakeholders, waaronder de Veiligheidsregio Utrecht en ProRail.

 

Projectorganisatie Uithoflijn, 2014

Contactpersoon: Robert Boot