Binnenstadsvervoer en transferiumvervoer

TransTec heeft in 2014 de gemeente ’s-Hertogenbosch geadviseerd over een tweetal OV-diensten, te weten de transferiumlijnen (lijn 60,70 en 80) en de Binnenstadsbus als aanvulling op de reguliere stads- en streeklijnen, die vanaf eind 2014 geen haltes meer zouden bedienen in het stadscentrum. Achtergrond was de aanbesteding van de OV-concessie Oost Brabant door de provincie Noord-Brabant, waarin de genoemde verbindingen als optie waren opgenomen.

Door TransTec zijn een aantal scenario’s opgesteld, welke zijn doorgerekend op hun effect en op de financiële consequenties voor de gemeente. De leefbaarheidsdoelstellingen van de gemeente (emissieloos rijden in de binnenstad) en juridische implicaties zijn daarin ook mee gewogen. Op basis hiervan heeft TransTec de gemeente ’s-Hertogenbosch geadviseerd over een vervolg en ook bij de vervolgbesprekingen ondersteund. Het resultaat was dat de opties voor zowel de transferiumlijnen als de Binnenstadsbus zijn gelicht.

 

Gemeente 's-Hertogenbosch, 2014

Contactpersoon: Robert Boot