Wayfinding II

Het project Wayfinding valt onder het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door het voor reizigers eenvoudiger te maken hun weg te vinden op knooppunten, het aanbod van reisinformatie te verbeteren en het verblijf op knooppunten aantrekkelijker te maken, zullen ze eerder de auto laten staan en voor het openbaar vervoer kiezen. Na het eerste deel van project Wayfinding is besloten om knooppuntoriëntatiekaarten te plaatsen op 73 ov-knooppunten. Op deze kaarten kan informatie verkregen worden over het stationsgebied en de directe omgeving. TransTec heeft de oriëntatiekaarten in samenwerking met marketingadviesbureau Flowresulting ontwikkeld en bepaald waar deze kaarten geplaatst moeten worden. U vindt hier meer informatie over de knooppuntoriëntatiekaarten en zie hier het resultaat.

  

Provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam, 2014

Contactpersoon: Maarten de Keijzer