Vervoerplan Waterland

Sinds december 2011 is EBS concessiehouder Waterland. Door verschillende ontwikkelingen had EBS behoefte om, in overleg met de opdrachtgever, te komen tot een meer doelmatige inrichting van haar vervoerplan, dienstregelingen en roosters. 

 

TransTec ondersteunde EBS bij het opstellen van het vervoerplan 2014/2015 voor de concessie Waterland. Doel daarbij was om het lijnennet beter toe te spitsen op de vervoervraag en reizigers beter en efficiënter te kunnen bedienen. De vervoersaantallen per lijn, de bezetting per rit en de opstappers per halte zijn daarvoor geanalyseerd. Het vervoerplan is met name gestoeld op een verdere uitbreiding van het R-net, waardoor voor veel reizigers de snelheid en frequentie van de verbinding met Amsterdam Centrum toe nemen. De doelstelling om bij een gelijke vervoerproductie een kostenreductie te bewerkstelligen en mogelijkheden voor reizigersgroei te creëren is gehaald. Het nieuwe vervoerplan is op 17 augustus 2014 van start gegaan.

 

EBS, 2013-2014

Contactpersoon: Fred van der Blij