Dienstregelingen en roosters Waterland

In samenhang met het op te stellen Vervoerplan 2014/2015 heeft TransTec gekeken naar de praktische uitvoering van de nieuwe dienstregeling. De efficiency van de chauffeursinzet heeft een sterke invloed op het bedrijfsresultaat. Met behulp van het softwarepakket ‘Hastus’ worden de chauffeursdiensten die gereden moeten worden samengesteld. Daarbij dient uiteraard rekening gehouden met CAO-eisen en supplementaire bedrijfsafspraken. TransTec heeft EBS geadviseerd en geassisteerd bij het optimaal gebruiken van de beschikbare software. Tegelijkertijd is bij het opstellen van hert vervoerplan van meet af aan rekening gehouden met de consequenties voor (de efficiency van) de chauffeursdiensten. De efficiency is uiteindelijk verbeterd, met name omdat er minder ‘mat-ritten’ gereden worden. Mat-ritten (het rijden van lege ritten) vergen niet alleen extra chauffeursuren, maar ook extra kosten voor brandstof en onderhoud. Het verminderen van de  mat-ritten heeft daardoor ook een positief milieu effect.

 

EBS, 2013-2014

Contactpersoon: Fred van der Blij