Ondersteuning Investeringsagenda OV Amsterdam

In 2013 heeft de Stadsregio Amsterdam de investeringsagenda openbaar vervoer opgesteld. Een van de projecten is het opzetten van een Plusnet 2022, wat voorziet in een aanmerkelijke versnelling van de hoofdlijnen openbaar vervoer. TransTec heeft binnen dit project bijgedragen aan het opstellen, begroten, berekenen en verantwoorden van het maatregelenpakket. In het vervolg moeten de voorstellen worden gerealiseerd. Ten behoeve van deze realisatie heeft TransTec ondersteunde vervoerkundige werkzaamheden verricht. 

 

Stadsregio Amsterdam, 2014

Contactpersoon: Halima Dahri