Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 15 openbaar vervoer

De Minister van Infrastructuur en Milieu moet de Tweede Kamer periodiek inzicht geven in de effecten van het gevoerde regionale openbaar vervoerbeleid, conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2013. De effecten betreffen enerzijds de doelmatigheid en anderzijds de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Doeltreffendheid van beleid is de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd. Doelmatigheid van beleid is de relatie tussen de effecten en de kosten van het beleid. In de beleidsdoorlichting staat het jaar 2012 centraal en blikt TransTec terug naar 2007. Majeure veranderingen gedurende deze periode zijn aan het licht gebracht. Voorts heeft TransTec vooruit gekeken naar de toekomst.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014

Contactpersoon: Robert Boot