Concessiebeheer en aanbesteding

TransTec ondersteunt de provincie Noord-Holland bij zowel de aanbesteding als bij het beheer van OV-concessies. Dat gebeurt op strategisch en op operationeel niveau. De provincie staat voor de opgave om tijdens de lopende concessies op een maatschappelijk aanvaardbare wijze bezuinigingen door te voeren, in onderhandelingen met de zittende vervoerder. Vanuit dit proces wordt vervolgens de volgende aanbesteding opgestart. Voor het beheerproces zijn nieuwe beleidskaders ontwikkeld. Door dit in wisselwerking te doen met gemeenten, reizigers en andere stakeholders, is hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak weten te verkregen.

 

Tijdens de aanbesteding van de concessie Haarlem / IJmond heeft TransTec de projectleider van de provincie ondersteund met het opstellen van het PvE en diverse andere aanbestedingsdocumenten. Op 30 oktober 2014 ontving de provincie inschrijvingen van drie vervoerbedrijven.  

 

Provincie Noord-Holland, 2013-2014

Contactpersoon: Fred van der Blij en Maarten de Keijzer