Monitoring HOV-assen Holland Rijnland

Holland Rijnland heeft in 2009 de OV-visie Holland Rijnland vastgesteld. Om te komen tot de verbetering van het OV en een forse stap te zetten naar de realisatie van het toekomstige OV-netwerk conform de OV-visie, zijn eind 2012 afspraken gemaakt over maatregelen en projecten tot 2020 in het Uitvoeringsprogramma OV. 

 

Holland Rijnland wil met de Monitor HOV-corridors de effecten van investeringen in HOV-corridors meten, op basis van actuele gegevens van onder meer reizigersaantallen, frequenties en rijtijden.  TransTec verzorgde voor 2013 (het eerste jaar van de nieuwe concessie) de zogenoemde nulmeting, waartegen de cijfers van volgende jaren kunnen worden afgezet. Inmiddels zijn ook de cijfers van het eerste half jaar van 2014 verwerkt. In de volgende jaren kan analyse plaatsvinden en kunnen de effecten van investeringen zichtbaar gemaakt worden. 

 

Holland Rijnland, 2014

Contactpersoon: Dominic de Vreeze