OV-assen Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland wil het OV-netwerk in de regio versterken. In een eerder stadium heeft TransTec daarom een OV-visie voor dit samenwerkingsverband opgesteld. De speerpunten uit de OV-visie zijn vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Om de besluitvorming over twee corridors uit de OV-visie, Leiden – Leiderdorp en Hillegom – Nieuw Vennep, een extra impuls te geven heeft Holland Rijnland aan TransTec gevraagd om de kansen en mogelijkheden voor deze corridors in kaart te brengen. TransTec heeft een kwantitatieve en kwalititatieve analyse van de vervoerwaarde uitgevoerd en een maatregelenpakket voor infrastructuur opgesteld inclusief een globale kostencalculatie. De analyse helpt de regio om de ambities op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer in het juiste perspectief te plaatsen en geeft handvaten voor gesprekken met de provincie Zuid-Holland over de ontwikkeling van het HOV-net Zuid-Holland Noord.

 

Holland Rijnland, 2013

Contactpersoon: Walter Brands