Doorstroming openbaar vervoer te Amsterdam 

In de geplande bezuinigingen van de Rijksoverheid is ook een korting van € 70 miljoen op de jaarlijkse BDU-uitgave voor de concessie Amsterdam voorzien. Om te voorkomen dat dit leidt tot een onnodig grote aantasting van het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer, is de Stadsregio Amsterdam op zoek naar mogelijkheden om kosten uit te sparen. Een van de mogelijkheden is het verbeteren van de doorstroming en het omhoog brengen van de gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer. TransTec heeft voor de Stadsregio in een Quick Scan in kaart gebracht welke mogelijkheden er bestaan om de doorstroming van tram en bus te verbeteren, en de betrouwbaarheid te vergroten. Dit kan tegen relatief geringe investeringen leiden tot een substantiële kostenbesparing. De kwaliteit op het zogenaamde ‘hoofdnet’ zal bovendien verbeteren.

 

Stadsregio Amsterdam, 2013-heden

Contactpersoon: Halima Dahri