Basistraining ROCOV leden 

In het kader van de Wet personenvervoer hebben reizigersorganisaties een adviesrecht met betrekking tot Programma’s van Eisen, OV beleid, dienstregelingen en overige zaken die de belangen van reizigers raken. Alle concessieverleners overheden hebben daartoe consumentenplatforms ingericht (ROCOV’s), die overleg voeren met vervoerders en concessieverleners en advies uitbrengen. De leden van deze platforms wisselen regelmatig en hebben behoefte aan kennis omtrent het openbaar vervoer en hun rechten plichten vaardigheden. TransTec heeft bijdragen geleverd aan deze basistraining voor ROCOV leden.

 

ROVER, 2013

Contactpersoon: Halima Dahri