Verklarend onderzoek gebruik OV Studentenkaart 2009-2012

In opdracht van de Vereniging Studentenkaart Streekvervoer is een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in het gebruik van het streekvervoer door studenten en scholieren met de OV studentenkaart. Uit enquêtes en onderzoek van het NEA kwam een daling met ruim 10% naar voren van het gebruik  door studenten van het streekvervoer en het stadsvervoer in de voormalige BOS steden. 

TransTec heeft geconstateerd dat het NEA onderzoek in grote lijnen een correct beeld geeft van de ontwikkeling van het gebruik. De afname kan worden verklaard door een afname van het aantal ritten van/naar school en substitutie van een deel van de verplaatsingen naar de fiets. 

 

Vereniging Studentenkaart Streekvervoer, 2013

Contactpersoon: Halima Dahri