Veiligheidsanalyse Medegebruik Uithoflijn

In opdracht van de projectorganisatie Uithoflijn van het BRU heeft TransTec een veiligheidsanalyse uitgevoerd voor het medegebruik op de trambaan van de aan te leggen Uithoflijn. Daarbij ging het zowel om bedoeld medegebruik door bussen, nood- en hulpdiensten en voetgangers/fietsers, maar ook om mogelijk onbedoeld medegebruik door bijvoorbeeld vrachtverkeer of taxi’s. Aan de hand van een verkenning van de hazards met bijbehorende risico’s is een hazardlog opgesteld en zijn maatregelen ter verbetering van de veiligheid geformuleerd. De resultaten zijn meegenomen door de projectorganisatie Uithoflijn bij het opstellen van het definitief ontwerp. Tevens is op verzoek van de projectorganisatie een nadere uitwerking gemaakt van een tweetal specifieke hazards, inclusief ontwerptekening. 

 

BRU, 2013

Contactpersoon: Robert Boot