Risico analyse OV en mobiliteit

In verband met de herijking van de bestedingen uit de Brede Doeluitkering heeft het Bestuur Regio Utrecht gevraagd om een risico analyse uit te voeren voor het takenpakket van de afdeling OV en Mobiliteit. TransTec heeft het takenpakket en de risico’s in de komende periode in beeld gebracht en gekwantificeerd. Belangrijke risico’s daarbij waren de verplaatsing van de belangrijkste busstalling naar een exploitatief gezien minder gunstige locatie en een langdurige afsluiting van de belangrijkste tunnel bij de OV terminal van Utrecht. Op basis van de analyse is advies gegeven over te treffen beheermaatregelen.

 

BRU, 2013

Contactpersoon: Halima Dahri