Ondersteuning De Lijn bij toekomststudie kusttram

De Vlaamse kusttram kende de voorbije jaren een ongekend succes. De reizigersaantallen kenden een forse stijgende lijn. Stilaan worden capaciteitsgrenzen bereikt. Daarom vond de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn het noodzakelijk een toekomststudie te laten verrichten. Deze studie wordt verricht door Movares en partners. TransTec verrichte in opdracht van Movares met een gespecialiseerd softwarepakket enkele simulatieruns van drastisch nieuwe/ gewijzigde exploitatieconcepten. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan De Lijn. Dankzij het simulatiewerk kon de opdrachtgever snel een beeld krijgen van de effecten en wenselijkheid van verschillende alternatieve exploitatieconcepten. 

 

Movares, 2006