Definitief Ontwerp Rijn-GouweLijn

In opdracht van de Projectorganisatie Rijn-Gouwelijn van de Provincie Zuid-Holland maakt advies en ingenieursbureau Advin in samenwerking met het Duitse LRTC het Definitief Ontwerp (DO) van ruim 7 kilometer tramtracé door Leiden, als vervolg op het eerder gemaakte Voor-Ontwerp. Het DO is een verdere uitwerking van datgene wat in het VO reeds is vastgelegd. Dat zijn zaken als sporenplan, energievoorziening, bestrating, haltes en overstappunten en telematica-aspecten. TransTec ondersteunt Advin hierin voor de vervoerkundige aspecten in relatie tot het infra-ontwerp. Dit omvat o.a. tramspecifieke technische aspecten (onder meer op het gebied van sporen en bovenleidingen), maar ook exploitatie-aspecten (onder meer rij- en reistijden). Ook aan veiligheidsaspecten wordt aandacht besteed. Tevens is er aandacht voor specifieke systeemkenmerken van de Rijn-Gouwelijn in samenhang met het rijden op zowel de volledig beveiligde ‘Heavyrail’omgeving van ProRail als de ‘Rijden op Zicht’omgeving op de tramsporen te Leiden. 

 

Advin, 2007-2008