Projectleiding ‘OV over Water’ Rotterdam

In de periode 2007 – 2010 heeft TransTec de stadsregio Rotterdam ondersteund bij het ontwerp en de implementatie van een vierde ov-modaliteit binnen de stadsregio Rotterdam. Vanuit diverse kringen (de politiek, het havenbedrijf, het bedrijfsleven en de wetenschap) is de wens uitgesproken om in deze havenstad het personenvervoer over water te stimuleren. De stadsregio heeft, als vervoerautoriteit, vervolgens dit project opgestart.

 

Belangrijkste onderdelen van de opdracht waren:

 

•     Het verzorgen van de aanbesteding en gunning en het begeleiden van de implementatie van de ferry-verbinding Hoek van Holland – Maasvlakte welke sinds de zomer van 2008 operationeel is.

•     Het voorbereiden van de komst van de StadFerry op het traject Vlaardingen – Rotterdam – Krimpen (een kwartierdienst met tien schepen). Het betrof met name de concessieverlening (opstellen van PvE, bestek en exploitatie overeenkomst) aan de RET en het adviseren van de RET bij de implementatie van deze nieuwe ov-verbinding. Als concessieverlener heeft de stadsregio een belangrijke adviesfunctie bij het bepalen en realiseren van de haltelocaties en bij de aanbesteding van de tien schepen. 

•     Verkenning naar andere mogelijkheden ‘voor OV over Water´ binnen de stadsregio Rotterdam.

 

Om financiële redenen is de start van de StadsFerry voorlopig uitgesteld. 

 

Stadsregio Rotterdam, 2007-2010