Metrobus Almere

In de aanloop naar de aanbesteding van de concessie Stadsdienst Almere heeft TransTec in beeld gebracht of in Almere een radicaal nieuw op corridors gebaseerd HOV-busnetwerk (een zogenaamd metrobus-systeem) mogelijk was. Een dergelijk concept gaat uit van zo min mogelijk transversale lijnen gecombineerd met zo hoog mogelijke frequenties. Reizigers moeten dan in sommige gevallen vaker overstappen, maar alle reizigers die overstappen krijgen een vlottere overstap dankzij de hoge frequenties en het gegeven dat bij overzichtelijke corridornetwerken afstemming op knooppunten veel gemakkelijker vorm kan krijgen. Netwerkmodellen, verbindingskwaliteit en gevolgen voor de kwantiteiten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt.  

   

Gemeente Almere, 2008