Concessieverlening Waddenveren

TransTec ondersteunde in de periode 2009 – 2011 het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij de concessieverlening en onderhandse gunning van de veerverbindingen naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De opdracht betrof het opstellen van het Programma van Eisen en diverse onderdelen van het bestek, waaronder de monitor paragraaf. Belangrijke aandachtspunten waren het eigendom van de schepen en het feit dat de betreffende veerdiensten zonder subsidies geëxploiteerd worden. Op 24 mei 2011 heeft de minister de concessies aan de zittenden rederijen gegund. 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009-2011