Transitie Maasveren

De Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord- en Midden-Limburg is al ruim 25 jaar opdrachtgever voor een vijftal veerdiensten over de Maas. Per 1 januari 2009 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord- en Midden-Limburg gewijzigd in een Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het opdrachtgeverschap voor de veerdiensten valt niet binnen de kerntaken van deze veiligheidsregio. Medio 2008 heeft een oriënterend bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Maasoevergemeenten en de regio over ondermeer de juridische samenwerkingsvorm. Tegelijkertijd speelt de discussie over de wijze van exploitatie van de Maasveren, vooral omdat investeringen in nieuwe/andere vaartuigen op korte termijn noodzakelijk zijn. Deze twee punten hangen samen en beïnvloeden elkaars uitkomsten. Na een eerder onderzoek heeft de Regio TransTec verzocht een strategische notitie op te stellen waarin beide vraagstukken in hun samenhang beschouwd worden en waarin aanbevelingen gegeven worden voor de toekomstige bestuurlijke vormgeving en de wijze van exploitatie van de veren.

 

Veiligheidsregio Limburg-Noord, 2009