Succesvolle praktijkvoorbeelden ov internationaal

De decentrale overheden streven samen met het Rijk naar een ov-systeem van Olympische kwaliteit tegen 2028. Het woord Olympisch dient hierbij als metafoor opgevat te worden voor een ov-systeem van topniveau. Het proces dat moet leiden tot een ov-systeem van Olympische kwaliteit is van lange adem en vergt een zorgvuldige en ambitieuze verkennings-, plannings- en realisatiefase. TransTec is gevraagd om in de verkenningsfase een antwoord te formuleren op de volgende vraag: van welke buitenlandse praktijkvoorbeelden kan Nederland leren? Het resultaat is een boeiend rapport met niet alleen succesvolle praktijkvoorbeelden van openbaar vervoer uit het buitenland geordend volgens 23 thema’s, maar ook een aanzet van vertaalslag naar Nederland. 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009