Lijnennet Schiphol

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor de aanleg van een vrije busbaan vanaf Schiphol Rijk (bij de N201) tot Schiphol Oost. Met deze busbaan wordt het HOV-systeem in het concessiegebied Amstelland Meerlanden verder uitgebreid. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een beter bussysteem in de regio. De vrije busbaan tussen Schiphol Rijk en Schiphol Oost moet goed ingepast worden in het netwerk. Omgekeerd moet ook de kwaliteit van het netwerk dankzij de busbaan verbeteren. Om beide doelstellingen te bereiken, heeft TransTec de volgende centrale onderzoeksvraag beantwoord: Wat is het optimale lijnennet op en rond Schiphol zodra de busbaan Schiphol Oost ter beschikking staat? Om deze vraag goed te beantwoorden, moet niet alleen op microniveau gekeken worden naar de busbaan Schiphol Oost, maar ook op macroniveau naar bestaande en geplande HOV-infrastructuur in geheel Amstelland Meerlanden en het gebied daar om heen. TransTec heeft diverse analyses uitgevoerd: vervoerstromen, ontwikkelingen, beleidskaders, reistijden, vf-waarden, HOV-infra, werking huidig systeem, marketing, netwerkmodellen en randvoorwaarden. De conclusies van deze analyses zijn gebruikt om een “ideaal” toekomstig netwerk te ontwikkelen. Dit netwerk is besproken met de diverse belanghebbenden. Het zal gebruikt worden als input bij komende aanbestedingen en netwerkaanpassingen. Voor dit onderzoek werkte TransTec in onderaanneming voor Grontmij.

 

Provincie Noord-Holland, 2010