Capaciteit busstations Amsterdam Centraal IJzijde & Amstel

Volgens de oorspronkelijke planning zou het nieuwe busstation aan de IJzijde van het station Amsterdam Centraal later opgeleverd worden dan de Noord-Zuidmetrolijn. De capaciteit van het busstation is voorzien op een situatie waarbij de Noord-Zuidmetrolijn in dienst is. Door de vertraging bij de aanleg van de metrolijn zal er meerdere jaren een situatie bestaan waarbij beduidend meer bussen van de busvoorzieningen bij het station gebruik maken dan wat ontwerptechnisch voorzien was. In opdracht van de Stadsregio Amsterdam heeft TransTec berekend wat de benodigde halteercapaciteit is in de overgangssituatie en deze afgezet tegen de beschikbare hoeveelheid haltes. Hierbij kwamen capaciteitsproblemen naar voren. In afwachting van de komst van de nieuwe metrolijn wordt in de buurt van het Centraal Station extra ruimte gehandhaafd. Hiermee kan de Stadsregio een ordelijk verloop van het busvervoer tijdens de overgangssituatie tot stand brengen.

 

Daarnaast is de Gemeente Amsterdam plannen aan het ontwikkelen om de omgeving van het Amstelstation geheel opnieuw in te richten. Hierbij wordt de ruimte zodanig herverdeeld dat er ruimte vrij komt om projecten te ontwikkelen. Het bestaande tramstation wordt verplaatst naar de noordzijde van de stationshal, terwijl de nu verspreid liggende bushaltes voor wat betreft de eindigende lijnen worden geconcentreerd op het huidige Eurolinesterrein ten zuiden van de stationshal. De Stadsregio Amsterdam is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Amsterdam. De Stadsregio vroeg zich af of het ontworpen busstation en de toeleidende wegen wel genoeg capaciteit krijgen voor het voorziene aantal lijnbussen. TransTec heeft aan de hand van de verwachte busintensiteiten en de dienstregelingkenmerken van de afzonderlijke buslijnen de gevraagde capaciteit vergeleken met de geboden capaciteit. Uit het onderzoek kwamen enkele specifieke aandachtspunten naar voren, maar in grote lijnen kon geconcludeerd worden dat er in het busstation voldoende capaciteit zal zijn.

 

Stadsregio Amsterdam, 2010