Ondersteuning uitwerking metroloze varianten voor de Amstelveenlijn

De infrastructuur en het materieel van de Amstelveenlijn naderen het einde van hun technische levensduur. Tevens wordt in of kort na 2017 de Noord-Zuid metrolijn geopend. Tot begin 2011 is er van uitgegaan dat de nieuwe metrolijn doorgetrokken zou worden via de Amstelveenlijn. De hoge kosten van dit project maakten een heroverweging noodzakelijk. TransTec is betrokken bij het ontwikkelen van alternatieven – zowel in algemene zin, als bij de detaillering. Dit betrof werkzaamheden van vervoerkundige aard voor diverse alternatieven (vervoerwaarde, frequenties en capaciteit) en adviezen van technische aard (zoals verbouwing van de infrastructuur en materieelkeuze). De ontwikkelde varianten (bus, stadstram, regiotram en aanpassing bestaande sneltram) zijn vervolgens door de Stadsregio ten behoeve van een MKBA doorgerekend. De Regiotram kwam als veruit de beste naar voren, beduidend beter ook dan een pure metrovariant. De regiotramvariant wordt verder uitgewerkt, ook daar werkt TransTec aan mee.

 

Stadsregio Amsterdam, 2011