Bussystemen en hun eigenschappen in 2011

Eind 2009 heeft het kabinet een principebesluit genomen over de ontwikkeling van Almere en de IJmeerverbinding. Belangrijke voorwaarden bij het besluit waren dat de IJmeerverbinding substantieel goedkoper en de KBA substantieel beter moesten worden. Sinds 2010 is gewerkt aan de optimalisatie van de IJmeerverbinding. In 2011 is de optie met aangepaste bestaande spoorverbinding via de Hollandse Brug en verdere (substantiële) verbetering van het onderliggend openbaar vervoer opnieuw in beeld gekomen. Om invulling te geven aan de benodigde HOV-buscomponenten in Almere had het Ministerie van Infrastructuur en Milieu behoefte aan een  overzicht met kenmerken en kostenkengetallen van bussystemen. TransTec heeft een beknopt rapport opgesteld met aandacht voor de verschillende soorten bussystemen, actuele ontwikkelingen op busgebied en kengetallen qua capaciteit, snelheid en kosten en aandachtspunten qua infrastructuur voor HOV-bus, snelbus en geleide bussystemen. Dankzij dit rapport kon het Ministerie de optie bestaande spoorverbinding via de Hollandse Brug en verbetering van het onderliggend openbaar vervoer in Almere verder uitwerken.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011