HOV-plus Almere

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aan het onderzoeken of er alternatieven voor de IJmeerverbinding mogelijk zijn, zonder de gewenste kwaliteit van de openbaar vervoerverbinding met de nieuw te bouwen stadsdelen Almere Pampus en Almere Oosterwolde al te zeer aan te tasten. Daarvoor is de HOV-plus voorgesteld; een overtreffende stap van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. TransTec is gevraagd om de HOV-plus te ontwerpen, de inpassing te onderzoeken en de exploitatiemodellen te berekenen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gehanteerd bij een MKBA-berekening waar alle mogelijkheden rond de IJmeerverbinding en de alternatieven tegen elkaar worden afgewogen. Het onderzoek is afgerond met een mogelijke inpassing binnen het nieuw te bouwen en het bestaande Almere, en een berekening van alle exploitatie-aspecten van deze verbinding. Voor het tekenen en berekenen van de infrastructuur voor de HOV-plus heeft TransTec samengewerkt met Oranjewoud uit Almere.

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012