Tarieven in het tijdperk van decentralisatie en ov-chipkaart

KPVV heeft TransTec en twee andere adviesbureaus verzocht om hun visie te geven op klantvriendelijke tarieven voor wanneer de decentralisatie van de tariefbevoegdheid en invoering van de ov-chipkaart volledig voltooid zijn. In de TransTec bijdrage ligt een sterke focus op corrigeren van tekortkomingen van het huidige chipkaart(tarief)systeem, tariefintegratie en het benodigde institutionele kader om tariefintegratie mogelijk te maken. KPVV maakt in 2011 een synthese van de aangedragen ideeën en formuleert tariefaanbevelingen voor het Rijk en voor de decentrale overheden. 

 

KPVV, 2010 – 2011