Ondersteuning in concessiebeheer en aanbesteding

Ondersteuning van de provincie bij zowel de aanbesteding als bij het beheer van OV-concessies. Dat gebeurt op strategisch en op operationeel niveau. De provincie staat voor de opgave om tijdens de lopende concessie op een maatschappelijke aanvaardbare wijze bezuinigingen door te voeren, in onderhandelingen met de zittende vervoerder. Vanuit dit proces wordt vervolgens de volgende aanbesteding opgestart. Voor het beheerproces hebben wij nieuwe beleidskaders ontwikkeld. Door dit in wisselwerking te doen met gemeenten, reizigers en andere stakeholders, is hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak weten te verkregen. 

 

Provincie Noord-Holland, 2011-2013