Ondersteuning bij inschrijving Zuid-Holland Noord 

De provincie Zuid-Holland heeft in 2012 de concessie voor het busvervoer in Zuid-Holland Noord, ingaande 9 december 2012, aanbesteedt. In opdracht van vervoerbedrijf Arriva heeft TransTec een belangrijke bijdrage geleverd aan het vervoerplan als onderdeel van de inschrijving.  In het vervoerplan is een consequente keuze gemaakt voor het bundelen en strekken van lijnen. Zo is een helder netwerk ontstaan met snelle en frequente verbindingen vanuit de regio naar belangrijke bestemmingen en overstappunten. Bij het ontwikkelen van dit netwerk is de OV-visie van de regio Holland-Rijnland als uitgangspunt gehanteerd. Arriva heeft de aanbesteding gewonnen en het vervoerplan is in de praktijk geïmplenteerd. Ook na gunning was TransTec beschikbaar voor advies over de implementatie van specifieke onderdelen van het vervoerplan.

 

Arriva, 2011 - 2012