Wayfinding 

Het project Wayfinding valt onder het programma Beter Benutten en is uitgevoerd in samenwerking met marketingadviesbureau Flowresulting. Door het voor reizigers eenvoudiger te maken hun weg te vinden op knooppunten, het aanbod van reisinformatie te verbeteren en het verblijf op knooppunten aantrekkelijker te maken, zullen ze eerder de auto laten staan en voor het openbaar vervoer kiezen. Om deze kwaliteitsslag te maken zijn diverse stakeholders uitgenodigd om samen op ‘stationssafari’ te gaan op circa 80 knooppunten. Reizigers, overheden en vervoerbedrijven konden gezamenlijk de vinger op de zere plekken, wat later in het proces tot draagvlak voor de adviezen leidde. Deze samenwerking en draagvlak zijn van cruciaal belang op knooppunten. Juist de overgang tussen verschillende modaliteiten blijkt namelijk de zwakke schakel van knooppunten te zijn.  

 

Met de adviezen zijn de safari deelnemers aan de slag gegaan. Ook is er een aanvullende opdracht uitgeschreven om op het kruispunt van de verschillende vervoermodaliteiten een zogenaamd Knooppunt Oriëntatiepunt te ontwikkelen (zie hier). Ontwerper Paul Janssen heeft een paneel ontwikkeld dat bestaat uit een in de kijkrichting staande 3d-tekening van het OV-knooppunt, aangevuld met een omgevingsplattegrond, een lijst van openbaar vervoerlijnen en belangrijke bestemmingen bij dit knooppunt. Vanaf december 2014 zijn er op tientallen OV-knooppunten in de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland dergelijke Knooppunt Oriëntatiepunten worden onthuld.

 

 

Provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam, 2013

Contactpersoon: Maarten de Keijzer