Herijking OV beleid Noord-Holland - Provincie Noord-Holland - Transtec

Wayfinding II - Provincie Noord-Holland & Stadsregio Amsterdam

Door project 'Wayfinding' gemakkelijk je weg vinden in het OV.

> > >
Masterclass Concessiebeheer - Diverse opdrachtgevers

TransTec leidt professionals op

> > >
UITP Training Programme Public Transport Managers

TransTec heeft een internationale blik en ervaring.  

> > >
Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) - APPM

TransTec en de betrokkenheid bij GOVI.

> > >
Concessiebeheer - BRU, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland

TransTec beheert diverse concessies voor verschillende opdrachtgevers.

> > >
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Herijking OV beleid Noord-Holland 

TransTec ondersteunt de Provincie Noord-Holland bij de herijking van het OV beleid in verband met krimpende budgetten. Zij heeft daartoe een nieuwe beleidsnota openbaar vervoer opgesteld voor de provincie. Belangrijk aandachtspunt vanuit deze nota was dat een relatief groot deel van het beschikbare budget werd besteed aan een relatief kleine groep reizigers. Door een meer vraaggerichte inzet van middelen, zou tot een meer doelmatige besteding van de middelen kunnen worden gekomen. TransTec heeft vervolgens  adviezen gegeven over de implementatie van de nota zowel in lopende OV concessies als in toekomstige aanbestedingen. 

 

Provincie Noord-Holland, 2011 - 2013