Nieuws

Column Pedro Peters (algemeen directeur RET) over sturen op regelmaat

Over het algemeen sturen openbaar vervoerbedrijven op stiptheid. Dat betekent dat het logistieke proces zodanig is ingericht dat op voorhand alle voertuigen volgens dienstregeling rijden. 

22 oktober 2015 Lees meer...

Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram, metro naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft de beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro die TransTec begin 2015 uitvoerde naar de Tweede Kamer gestuurd. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid tussen 2006-2014 staan in de evaluatie centraal.

25 augustus 2015 Lees meer...

CROW-KpVV publiceert ‘Kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer 2015’

Provincies en vervoerregio’s organiseren OV per bus, metro, tram en regionale trein via aanbesteding van OV-concessies of onderhandse gunning. Het is daarbij belangrijk een zo goed mogelijk OV aangeboden tegen een acceptabele prijs. Publiek geld moet immers zo nuttig mogelijk worden ingezet.  

05 augustus 2015 Lees meer...

Regionale spoorlijnen Overijssel naar Syntus

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten het treinvervoer tussen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede te gunnen aan Syntus voor een periode van 15 jaar. Dat is de uitkomst van de aanbesteding waar TransTec bij betrokken was.  

17 juni 2015 Lees meer...

KpVV Weblog: Wayfinding helpt reizigers

De weblog Reisgedrag stelt elke maand vijf vragen aan een expert op het gebied van gedrag en mobiliteit. Deze keer spreken we Jeske Reijs (beleidsadviseur verkeer en vervoer bij de Provincie Noord-Holland).  

07 april 2015 Lees meer...