Nieuws

Haarlemmermeer bespreekt PvE Amstelland-Meerlanden en bereikbaarheid kleine kernen

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in de regio Amstelland-Meerlanden.

Hoewel R-net voor de gemeente Haarlemmermeer belangrijk is, is de bediening van de kleine kernen ook van belang. Dat hoeft niet altijd met een lijnbus, maar kan ook met alternatieve vormen van openbaar vervoer.

 

TransTec heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar het huidige OV-gebruik in Haarlemmermeer. Uit het onderzoek blijkt o.a. welke buslijnen onder druk staan in de nieuwe concessie. Ook heeft TransTec in kaart gebracht welke alternatieve vervoeroplossingen kansen bieden om de bereikbaarheid van de kleine kernen op termijn te verbeteren.

 

Op 17 maart is het PvE Amstelland-Meerlanden behandeld door de gemeenteraad en zijn de bereikbaarheid van kleine kernen en de uitkomsten van het onderzoek besproken.